Автор: арх. АЛЕКО ХРИСТОВсъс съкращения из албум “Ден и Дом-светилище на 13 поименни безсмъртни българи” Идеята на Ваклуш Толев дари чрез архитекта тази композиционна форма. Дом-светилището ще дава нова енергия на връзката между историзма на 13-те…