13 безсмъртни българи | Bulgarian 13

Автор – Ваклуш Толев

Ваклуш Толев е автор на идеята за честване на Ден и изграждане на Дом-светилище на 13 безсмъртни българи.

Той е е роден на 7 януари 1923 г. в деня на Рождество Христово. Родното му място е село Поповица — Папазли. Учи право в Юридическия факултет на Софийския университет; изключен през 1946 г. по политически причини. Престоява дълги години по затвори и лагери. Там пише поезия, драми, философски есета; изучава немски, френски, английски език.
Излиза от затворите и по-късно завършва богословие в Духовната академия, София. Работи в Пловдивската митрополия като библиотекар; във взаимодействие с отдел “Култура” — Община Пловдив, създават в Пловдив първата Иконна изложба.
През 1991 г. започва да чете лекции по “История на религиите” в Пловдивския и Софийския университети; изнася лектории и слова в научните и културни центрове на страната.
Ваклуш Толев е автор на трилогията “История и теория на религиите” и книгите “Седемте Лъча на еволюцията”, които са един нов поглед върху присъствието на духовното и окултно знание в личното, социално и историческо битие на човечеството. Автор е и на списание, както и на и поредицата “Духовните дарове на България” в три части.
В общочовешки план негово е предложението да се влючи в “Хартата за правата на човека” и клауза за правата на душата, като се премахне прилагането на “анатема” в религиите и понятието “враг” в социално-гражданските отношения.
Словата и лекциите на Ваклуш Толев, трайното му присъствие в електронните медии и печата, участието в национални и международни симпозиуми и конференции, го налагат като проницателен тълкувател на историята и културата.
Неговото творчество е необятност във времето и пространството, а жизненият му път — служение! Той прокламира пред света Учението на Духовната вълна на Мъдростта.

Share: