Историята ни има основание без скрупули да утвърди Ден на безсмъртните българи − заради приложната им жертва, освещаваща род и Родина. 13-те безсмъртни българи са изведени и алманахирани от тази свещена клада България!

Патриарх Евтимий приема исихазма – мистичното учение за безмълвната молитва. Тя послужи пет века, без официална църква и олтар, да си палим кандило за несмутена бъднина! Затова казвам, че св. Патриарх Евтимий чрез мистиката не позволи да угасне огънят на българската вяра!

Второто нещо е, че когато се въведе новата култура, създаде се нова школа – третата, голямата школа, която предвари света – Търновската школа. Какво направи Патриарх Евтимий? Нови преводи на свещените книги. Защото, когато братята ги превеждат, не знаят всичкото богатство на славянския, по-скоро на българския език. Понятията с етиката, с абстракцията и пр. е можело той да ги разбере и затова прави препреводи. В същото време написва страшни панегирични трудове. Тогава е векът на панегириката – на възхвалата. А когато идва време да се брани свободата ни от посегателството на насилника, той отива и слага своята глава, за да защити и боляри, и народ. Затова – Мистик и воин!

Това е българинът. Как да вгнездиш в душата на този аскет една култура римо-византийска и как да му дадеш моралната таблица на инквизициите?! Имаме ли представа за тези неща? Така трябва да се гледа на българина, а не хлевоустието – „роб“. Робства сме имали, но роби не сме били! Имали сме робства и аз казвам защо. Въпросът е: защо България трябваше да мине всичко това? Ние трябваше с приемането на исихазма и с качествата, които носим, да спрем азиатската агресия, да я спрем, да отнемем от нея колкото може повече от нейната престъпност.

Тогава, ако търсим, ще намерим мястото на България като обновителка на света с идеи!

Из НУР 3/2011, 3/2016